Publikace, V. Vystydová, České domy v Chorvatsku, 2014.