Publikace, M. Sohr, Daruvar, Stavebně historický vývoj města, 2007.