Publikace, J. Matušek, Česká beseda Daruvar před druhou světovou válkou, 1907-1941, 2008.