Publikace, I. Dorovský, V. Bartošová, ČEŠKO CHARVÁTSKÝ SLOVNÍK, 1996.